banner chính layer-1
phản ánh chất lượng dịch vụ

Chọn nội dung phản ánh

Gửi

Thể lệ

- Thời gian chương trình: bắt đầu từ tháng 11/2017, kéo dài 3 tháng.
- Mỗi tháng có 1.000 giải thưởng trị giá 50.000d/giải được trao cho 1.000 khách hàng đầu tiên tham gia chương trình.
- Giải thưởng được trao bằng cách giảm trừ vào cước thuê bao/tháng của khách hàng.
- Nếu cước thuê bao/tháng < 50.000đ, giá trị gải thưởng = cước thuê bao/tháng.

Huy chương
icon huy chương

Danh sách nhận thưởng

Họ tên khách hàng Số điện thoại Tài khoản Ngày đăng ký tham gia
Nguyễn Tấn Dài ****128140 9990118064 12/12/2017 1:59:01 PM
Ho Do Nam Trung ****002268 9990120451 12/14/2017 12:49:32 PM
Huỳnh Thiện Bửu ****841992 9990121344 12/19/2017 12:37:52 PM
Lê Nam Duy ****100244 0942100244 12/17/2017 2:41:25 PM
Nguyễn Văn Đức ****968293 0982968293 12/14/2017 11:27:24 AM
Nguyễn Thanh Tâm ****262261 thanhtamk3aftth 12/13/2017 4:20:50 PM
Phạm Hùng Duẩn ****606790 ftthhungduan86.fb.ktm 12/13/2017 7:00:47 PM
Nguyễn Văn Chiến ****2487407 fiberchien3838200 12/17/2017 3:33:21 PM
Nguyễn Tuấn Kiệt ****747947 fiberkiet0908747947 12/22/2017 8:08:57 PM
Nguyễn Quang Duy ****643999 trunglant2hl 12/17/2017 10:30:47 AM
vu quang tuan ****832666 vuquangtuanlcu 12/15/2017 8:04:16 PM
Nông Quang Thảo ****989626 nongquangthaols 12/27/2017 2:39:33 PM
Trần Thị Yến ****190028 tranyenlsftth 12/4/2017 5:14:02 PM
Nguyễn Thị Liên ****12057 VIAJ4314 12/14/2017 2:52:37 PM
Nguyễn trọng thành ****189688 QL055652 12/17/2017 11:19:39 AM
Trần Anh Tuấn ****986987 nho976ngt 12/14/2017 11:03:01 AM
Võ văn lượng ****580999 A20896966 12/13/2017 7:24:26 PM
Trần Khắc Bính ****4621484 2422959 12/14/2017 4:59:59 PM
Lê thị xuân ****9 2846804‬ ‭0169 2846804‬ 12/14/2017 2:49:24 PM
Nguyễn Hữu Quang ****538100 123456789 12/14/2017 2:09:14 PM
Phạm Thị Thuỳ ****669567 1062266 12/14/2017 6:31:00 PM
Công ty An Phước ****497492 1021794 12/15/2017 7:13:01 AM
Đậu Ngọc Đức ****392086 2747285 12/9/2017 11:30:09 PM
Trần Xuân Bảy ****579198 1641379 12/10/2017 8:35:31 AM
Phan Thị Trang (gv TH Trần Phú) ****872566 ptrang-ftth-td 12/11/2017 10:43:22 AM
Nguyễn Thị Bích Nhâm ****078358 ntbnham-ftth-th 12/11/2017 10:40:38 AM
Nguyễn Văn Lê ****4317967 ngvle-ftth-nbh 12/11/2017 10:11:30 AM
Nguyễn Thị Hường ****032335 nguyen2-ftth-nbh 12/11/2017 10:30:37 AM
Lê Thị Thanh Thúy ****3562345 lttthuyftth-hlu 12/11/2017 10:39:29 AM
Vũ Huỳnh Ngọc ****8289398 huynhngoc-ftth-nbh 12/11/2017 9:58:18 AM
Đặng Văn Nhuận ****593535 dvnhuan-ftth 12/11/2017 10:36:49 AM
Đinh Thế Văn (Phạm Quốc Khánh) ****3623368 dtvangpon1-hlu 12/11/2017 10:04:00 AM
Đinh Văn Hiền ****7076190 dhien-ftth-td 12/11/2017 10:12:58 AM
BÙI HẢI ĐĂNG ****387290 bhdang3-gvn 12/14/2017 12:00:12 PM
Bùi Văn Giáp ****4576594 0106869738-028 12/16/2017 8:21:51 PM
Lê Thị Thúy ****990566 thuyleftth-ymo 12/11/2017 10:07:31 AM
Vũ Văn Thụy ****171318 vuvthuy-ftth-nbh 12/11/2017 10:00:48 AM
Nguyễn Việt Hưng ****3880662 viethung-ftth 12/11/2017 10:02:39 AM
Trịnh Thanh Tâm ****349057 tttam-ftth-nbh 12/11/2017 10:38:02 AM
Trần Thị Minh Ly ****3604854 ttminhly-ftth-nbh 12/11/2017 10:09:39 AM
Trần Văn Quang ****538335 trvquang-ftth-td 12/11/2017 10:41:40 AM
Đặng Thị Thoa (Khiên) ****176707 dangthithoaxt 12/2/2017 11:14:47 AM
Hoàng Trọng Sâm ****152879 xtg_gpon7900560 12/2/2017 11:21:52 AM
Hoàng Cao Sạ ****571552 ndh_adsl3661188 12/2/2017 11:24:15 AM
Trần Hữu Tuyến ****97988 ndh_gpon2997988 12/7/2017 8:22:16 AM
Trần Ngọc Minh ****606909 ndh_gpon606909 12/2/2017 11:12:40 AM
Trần Thị Duyên ****854879 ndh_gpon6854879 12/2/2017 1:05:45 PM
Hoàng Đức Tâm ****631989 ndh_gpon7000856 12/2/2017 11:04:29 AM
Trần Thanh Hoa ****689099 ndh_gpon7000889 12/4/2017 2:29:02 PM
Đỗ Minh Quân ****814055 ndh_gpon7000940 12/2/2017 11:08:29 AM
Page 9 of 11