banner chính layer-1
phản ánh chất lượng dịch vụ

Chọn nội dung phản ánh

Gửi

Thể lệ

- Thời gian chương trình: bắt đầu từ tháng 11/2017, kéo dài 3 tháng.
- Mỗi tháng có 1.000 giải thưởng trị giá 50.000d/giải được trao cho 1.000 khách hàng đầu tiên tham gia chương trình.
- Giải thưởng được trao bằng cách giảm trừ vào cước thuê bao/tháng của khách hàng.
- Nếu cước thuê bao/tháng < 50.000đ, giá trị gải thưởng = cước thuê bao/tháng.

Huy chương
icon huy chương

Danh sách nhận thưởng

Họ tên khách hàng Số điện thoại Tài khoản Ngày đăng ký tham gia
Phạm Minh Sự ****942528 1723725 12/14/2017 10:57:01 AM
Nguyễn Đình Phước ****373792 35103B08 12/14/2017 10:28:26 AM
Nguyễn Dương Lâm ****394925 ngduonglam15 12/14/2017 10:36:53 AM
Trương Thành Toại ****042799 35151B93 12/14/2017 10:31:24 AM
Quang Vũ ****244241 35170D68 12/14/2017 11:59:03 AM
Đỗ Hữu Minh ****730917 35260b46 12/12/2017 6:39:12 PM
Nguyễn Xuân Ánh ****2003838 35510324 12/14/2017 11:57:43 AM
Hồng Nguyên Khang ****880986 35592C54 12/14/2017 1:13:13 PM
TRẦN KIM GIANG ****707002 37191d52 12/5/2017 7:31:02 AM
Lâm Hữu Nhân ****577890 37298f89 12/12/2017 10:01:59 AM
Trần Trung Hiếu ****003220 373_ltk224 12/26/2017 11:48:43 AM
Vũ Đình Côn ****701987 37400d39 12/14/2017 10:48:13 AM
Trần Minh Khang ****895081 37521F62 12/14/2017 10:48:57 AM
Trần Minh Thảo ****704185 37654a73 12/14/2017 10:48:49 AM
Trần thị thu hương ****650850 37658N91 12/19/2017 10:54:57 AM
Hồ thanh đạm ****465869 37692p64 12/14/2017 10:59:19 AM
hoang thi lien ****981365 hoanglien379 12/14/2017 3:33:32 PM
LÊ QUANG HIỀN ****5388788 37950D21 12/14/2017 5:53:45 PM
Nguyễn Như Hải ****8097229 38218a43 12/15/2017 12:02:27 AM
Ly Anh Tuan ****3400828 38362I79 12/14/2017 11:24:01 AM
Bùi Trần Công Thiện ****273700 38362K76 12/15/2017 8:40:56 AM
Lê Anh Tài ****932254 38418B89 12/14/2017 5:57:37 PM
Nguyễn Mạnh Cường ****091060 38438A78 12/16/2017 12:26:06 AM
Le Xuan Truong ****662568 38462a54 12/14/2017 11:23:10 AM
ngo duy chinh ****8942680 3848b29 12/14/2017 3:40:13 PM
Đặng Huỳnh Thành Nhân ****285117 38531D90 12/14/2017 10:49:21 AM
Huỳnh Thị Kim Giang ****882262 38550A37 12/16/2017 11:22:11 AM
Nguyễn Tiến Trung ****918100 38600k37 12/14/2017 10:24:47 AM
Lê Anh Tuấn ****898853 38601R75 12/14/2017 2:19:16 PM
Nguyễn Khoa Nguyên ****115118 38721B16 12/14/2017 7:15:19 PM
Trần Ngọc Sơn ****988679 38777m32 12/15/2017 11:49:49 AM
nguyễn thị hồng nhung ****5909389 38929L19 12/17/2017 3:28:27 PM
Bùi Trần Công Thiện ****273700 39102B63 12/15/2017 8:43:17 AM
Võ Duy Chương ****079379 39610q64 12/14/2017 11:02:35 AM
Nguyễn Hoàng Nhựt ****123851 39810T71 12/17/2017 5:28:09 PM
Hồ khoa thi ****705805 39851B43 12/14/2017 11:38:11 AM
NGÔ Tín ****036330 39851K41 12/14/2017 10:57:16 AM
Lê Thị Vàng ****842600 39853G04 12/14/2017 1:02:17 PM
Phạm Thị Hà ****378118 39871B08 12/12/2017 3:49:40 PM
Huỳnh Thanh Tùng ****767731 39918 B35 12/14/2017 7:51:15 PM
Trương Phước Minh Tâm ****800056 3b003245 12/10/2017 10:48:17 AM
Võ Thị Thu Trang ****135223 3B016925 12/12/2017 3:12:14 PM
Nguyễn Xuân Phong ****418671 3B025164 12/15/2017 6:57:27 PM
Vu Huu Nghiep ****720274 3B071523 12/14/2017 6:09:13 PM
Dương Quốc Anh ****0170 3B080595 12/12/2017 11:13:21 AM
Phan Thanh Liêm ****.pt@gmail.com 3B083289 12/21/2017 4:08:51 PM
Nguyễn văn pha ****8739173 nvanpha 12/14/2017 10:32:55 AM
lê thị ánh tuyết ****557733 anhtuyet205 12/14/2017 7:50:06 AM
Lê Bá Đức ****833399 baduc166 12/28/2017 10:13:43 AM
BUI THE KIET ****888951 btkiet-10 12/15/2017 12:46:28 PM
Page 6 of 11