banner chính layer-1
phản ánh chất lượng dịch vụ

Chọn nội dung phản ánh

Gửi

Thể lệ

- Thời gian chương trình: bắt đầu từ tháng 11/2017, kéo dài 3 tháng.
- Mỗi tháng có 1.000 giải thưởng trị giá 50.000d/giải được trao cho 1.000 khách hàng đầu tiên tham gia chương trình.
- Giải thưởng được trao bằng cách giảm trừ vào cước thuê bao/tháng của khách hàng.
- Nếu cước thuê bao/tháng < 50.000đ, giá trị gải thưởng = cước thuê bao/tháng.

Huy chương
icon huy chương

Danh sách nhận thưởng

Họ tên khách hàng Số điện thoại Tài khoản Ngày đăng ký tham gia
Nguyễn Hoàng Cương ****7423265 hoangchuongnguyen15 12/14/2017 6:42:18 PM
Nguyễn Phạm Hoàng Long ****5221526 hoanglong3849 12/14/2017 9:21:31 PM
Lâm Hữu Tài ****981990 htai2015 12/14/2017 2:09:13 PM
Nguyễn Hữu Hoà ****181680 huuhoa294 12/14/2017 2:15:56 PM
Trần Hữu Xuân ****712567 huuphuoc091954 12/14/2017 8:32:19 PM
nguyen thi thu huong ****097969 ntthu_huong2009 12/14/2017 6:18:10 PM
Đặng Chí Công ****768635 dangchicong 12/12/2017 11:34:48 AM
Bui anh dung ****739359 IS00627777 12/21/2017 11:32:27 AM
Lại Thu Nga ****7446760 lp-nga20 12/14/2017 5:30:12 PM
Nguyễn Thụy Hồng Mai ****865509 nthm262-32 12/14/2017 11:41:19 AM
Vũ Thị Oanh ****103672 vtoanh20-03 12/14/2017 10:39:29 AM
Lê Quang Phòng ****204626 IS00953375 12/15/2017 9:45:00 PM
Huỳnh Ngọc Phước ****5003569 IS00983239 12/12/2017 10:52:31 AM
Cao Hải Triều ****4093839 caotrieu2014 12/14/2017 1:10:27 PM
Bui Thai Nha Dang ****398585 nhadang_2904 12/14/2017 7:00:36 PM
Nguyễn Phạm Bá Tòng ****9109859 npbatong 12/14/2017 11:55:38 AM
Trần Anh Tuấn ****829990 anhtuan5047 12/14/2017 11:52:16 AM
Đức Hiệp ****849977 duchiepng2014 12/14/2017 12:07:41 PM
Tô Mỹ Linh ****762345 mylinh156 12/14/2017 5:48:10 PM
Phạm Đình Vũ ****174034 fiberpdvu 12/13/2017 6:55:18 PM
NGUYỄN MINH MẪN ****4503800 minhman193nk 12/14/2017 12:29:55 PM
Ngô tiến Dũng ****759332 IS01169060 12/22/2017 1:16:47 PM
Nguyễn Hữu Tín ****034287 huutin95dth 12/14/2017 1:08:56 PM
Lê Phương Duy ****433001 lephuongduy 12/15/2017 4:54:44 PM
HUYNH THIEN PHUOC ****474840 1668523 12/14/2017 10:44:45 AM
nguyễn trương phi long ****152012 huynhlien18tbh 12/14/2017 10:08:24 AM
lythebinh ****630879 IS01208918 12/22/2017 9:31:25 AM
TRAN THANH LIEM ****220122 tva2015 12/14/2017 1:05:41 PM
Nguyễn Khánh Nguyên ****067097 khanhnguyen_fm 12/14/2017 11:15:05 AM
Truong Huu Hao ****453509 36tdt 12/14/2017 1:08:11 PM
Nguyễn Võ Khánh Phước ****772640 khanhphuoc607 12/14/2017 11:50:48 AM
LÊ XUÂN TẠI ****725900 1722503 12/14/2017 10:41:02 AM
hoàng kim giang ****310477 kimgiang77 12/14/2017 6:57:32 PM
Lê Quang Vỹ ****507967 Letai_1711 12/4/2017 1:08:01 PM
Lê Thị Ngọc Tuyền ****063231 letuyen3011 12/15/2017 10:54:54 AM
Nguyễn Lê Minh ****3992169 linhlan1717 12/15/2017 10:28:27 PM
Le Nguyễn Bách KHoa ****529315 lnbkhoa456 12/14/2017 10:27:34 AM
le pham lam son ****809777 lplamson2013 12/15/2017 9:54:15 AM
Lý Quốc Hải ****2171700 lqhai362 12/14/2017 5:25:54 PM
Ngọc Hùng ****709438 ltnhung87 12/14/2017 2:38:49 PM
Nguyễn Đức Minh ****019555 nd_minh2012 12/12/2017 11:14:56 AM
PHAN THỊ NGỌC ÁI ****544332 Ngocai2017 12/14/2017 11:20:48 AM
lê văn hoàng ****391297 nhanle1492 12/14/2017 10:32:31 AM
HỒ THỊ BÉ ****787990 nhcanh15194 12/14/2017 6:00:43 PM
Nguyễn Quý Đức ****670975 nqd89 12/14/2017 10:17:16 AM
Nguyễn Trung Hiếu ****147342 ntrunghieu342 12/15/2017 12:01:07 AM
Võ Ngọc Thanh ****492684 thanhhung07-12 12/14/2017 8:01:49 PM
lê minh tiến ****7175635 leminhtien_06 12/15/2017 1:25:10 PM
Tran cong hoa ****004032 0888004032 12/13/2017 10:46:44 AM
Doan van quoc ****580490 0938963322 12/14/2017 1:54:05 PM
Page 5 of 11