banner chính layer-1
phản ánh chất lượng dịch vụ

Chọn nội dung phản ánh

Gửi

Thể lệ

- Thời gian chương trình: bắt đầu từ tháng 11/2017, kéo dài 3 tháng.
- Mỗi tháng có 1.000 giải thưởng trị giá 50.000d/giải được trao cho 1.000 khách hàng đầu tiên tham gia chương trình.
- Giải thưởng được trao bằng cách giảm trừ vào cước thuê bao/tháng của khách hàng.
- Nếu cước thuê bao/tháng < 50.000đ, giá trị gải thưởng = cước thuê bao/tháng.

Huy chương
icon huy chương

Danh sách nhận thưởng

Họ tên khách hàng Số điện thoại Tài khoản Ngày đăng ký tham gia
Nguyễn Đức Hạnh ****197891 duchanh_iap3 12/31/2017 8:00:47 AM
Lê Nhớ ****400993 lnho.fb.gli 12/12/2017 12:09:36 PM
Lê Huy Hoàng ****550011 huyhoang_ptn 12/15/2017 3:45:06 PM
Nguyễn Thị Hồng ****445557 duyenntk_ptn 12/15/2017 3:50:08 PM
Nguyen Thi Thuy Trang ****850884 nttt0884 12/15/2017 11:18:48 AM
Nguyễn Văn Hải ****870867 nvh83 12/14/2017 7:03:29 PM
Nguyễn Vũ Phú ****8182248 nvphuq4 12/15/2017 12:57:32 AM
Lê Quang Phòng ****204626 phong-210 12/15/2017 9:43:27 PM
Nguyen Dang Hong Phuc ****932305 phucndh44 12/14/2017 5:31:22 PM
Trần Thị Phượng ****214457 phuongtranthi08 12/14/2017 11:34:31 AM
Phan Quốc Viên ****136193 pqvien1995 12/15/2017 3:55:56 PM
Phạm Phi Lân ****925878 ptloi20 12/14/2017 12:06:05 PM
Phan Van Ho ****6207 pvanho11 12/22/2017 10:24:01 AM
Võ Quang Nhân ****515349 qnhan_f35 12/17/2017 1:47:45 PM
Phùng Thanh Quang ****771642 quang1096024 12/12/2017 1:35:35 PM
Huỳnh Hữu Phúc ****283436 t008_ftth_phuchh8 12/13/2017 12:18:52 AM
Phạm Thanh Liêm ****5467844 thanhliem125dth 12/14/2017 7:15:03 PM
Phạm Thái Ân ****2776886 thaian002 12/12/2017 10:58:21 PM
Nguyễn Quyết Thắng ****4996005 thangb7 12/15/2017 11:29:55 PM
Nguyễn Thị Thanh Huyền ****705716 thanhhuyen907 12/15/2017 6:55:50 PM
NGUYEN THANH THANH ****048199 thanhthanh_2015 12/22/2017 11:03:19 AM
Lê Trọng Tùng ****444121 thanhthuy15_fiber 12/14/2017 10:48:17 PM
Nguyễn Thúy Hằng ****3650943 thuyhang544 12/15/2017 9:59:40 AM
Đường Đăng Ngọc ****123567 Tngoc414 12/14/2017 12:39:43 PM
Trần Quốc Khải ****6888863 tqkhai_2015 12/14/2017 12:44:43 PM
Trần Đức Trọng ****394668 tranductrong 12/4/2017 10:43:26 PM
Nguyen Hong Duc ****635675 trangocmai17 12/16/2017 10:16:54 AM
Nguyen Hoai Anh ****849669 tranhtheuta 12/15/2017 10:55:55 AM
Huỳnh Trí Đức ****229068 triduc_fiber30 12/14/2017 10:24:52 AM
Dương Hiếu Trung ****940368 trungk145 12/14/2017 11:03:04 AM
pham truong an ****448556 truongan1204 12/14/2017 7:38:26 PM
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG ****8500884 ttnt0884 12/14/2017 2:55:17 PM
Trần Thanh Phước ****9312658 ttphuoc14 12/12/2017 7:30:11 PM
Nguyen Binh Nguyen ****425804 tttt_sv 12/14/2017 9:41:45 PM
Nguyễn thị vân ****802223 Van21-08 12/14/2017 10:49:12 AM
Nguyễn Văn Hiếu ****661678 vanhieu85 12/14/2017 12:01:46 PM
Võ Hoàng Việt Tú ****270103 vhviettu 12/14/2017 7:34:50 PM
Nguyen Vien Phuong ****6965852 vienphuong892 12/12/2017 7:04:10 PM
Võ Thanh Huyền ****533445 vthuyen1667154 12/14/2017 7:46:41 PM
Trịnh Anh Tài ****7894 ww_8437894 12/14/2017 2:20:29 PM
Trinh Anh Tai ****7894 Ww-8437894 12/23/2017 8:55:51 AM
Hồ Hoàn Nhi ****230294 f-1638047 12/14/2017 1:53:35 PM
nguyễn tuấn phát ****579286 ntanphat_fm 12/15/2017 11:15:28 AM
Hồ Thanh Tùng ****166916 38435c53 12/19/2017 5:51:55 PM
LA BICH DUC ****857318 38601D77 12/19/2017 4:29:55 PM
Huỳnh Túy Hoa ****715238 39620L67 12/15/2017 9:35:59 AM
Phanlethanhphong ****3889510 01293889510 12/14/2017 3:40:34 AM
lý vĩnh duy ****546246 lyvinhduy 12/15/2017 4:42:54 PM
Lê Nguyễn Hoàng Trâm ****078159 HG8045A 12/15/2017 11:26:20 AM
Trương Xuân Huy ****822279 xuanhuy1808 12/5/2017 10:54:45 AM
Page 4 of 11