banner chính layer-1
phản ánh chất lượng dịch vụ

Chọn nội dung phản ánh

Gửi

Thể lệ

- Thời gian chương trình: bắt đầu từ tháng 11/2017, kéo dài 3 tháng.
- Mỗi tháng có 1.000 giải thưởng trị giá 50.000d/giải được trao cho 1.000 khách hàng đầu tiên tham gia chương trình.
- Giải thưởng được trao bằng cách giảm trừ vào cước thuê bao/tháng của khách hàng.
- Nếu cước thuê bao/tháng < 50.000đ, giá trị gải thưởng = cước thuê bao/tháng.

Huy chương
icon huy chương

Danh sách nhận thưởng

Họ tên khách hàng Số điện thoại Tài khoản Ngày đăng ký tham gia
Đoàn Trọng Tốt ****9412304 trongtot_dbn 12/4/2017 3:56:57 PM
Nguyễn Thị Lụa ****452888 ngxuanquang_dbp 12/2/2017 10:24:00 AM
Trần Đình Dân - Thịnh ****262569 nguyenkimoanh_dbp 12/4/2017 3:46:39 PM
Nguyễn Hồng Hà ****180348 hongha_hdb 12/14/2017 2:52:21 PM
Cà Văn Thân ****4517037 cavanthan_hdb 12/4/2017 3:48:07 PM
Hoàng ngọc sơn hải ****547696 ftth.hai1997.dlk 12/14/2017 11:23:59 AM
Nguyễn Kim Bình ****8981969 ftth. baohung. dlk 12/16/2017 9:35:00 AM
trần hữu lợi ****504747 CNO00O1573891 12/15/2017 7:01:18 AM
Than Hai Dang ****485385 CNO0000775176 12/30/2017 11:16:28 PM
Nguyễn Đức Thuận ****642242 CNO0000713158 12/13/2017 7:13:47 AM
Tha Hai Dang ****485385 ftth.935906424.dlk 12/31/2017 6:11:38 AM
Nguyễn Quang Nguyên ****4807479 01294807479 12/9/2017 8:28:17 PM
Trần Mạc Phú Cường ****353538 Phucuong 12/28/2017 6:03:48 PM
Đặng Trần Quang ****q72315 tranquang78 12/29/2017 6:34:23 PM
Đinh Ngọc Trung ****330401 ngoctrung0401.fb.dng 12/14/2017 12:57:03 PM
Trần Hà Kế Ngà ****930939 dng21_3211 12/14/2017 11:19:03 AM
Cao Cường ****727282 dng21_2435 12/14/2017 10:45:52 AM
Thái Thị Mộng Thu ****6839131 dng-04-212065 12/12/2017 1:06:27 PM
Công ty Bất động sản Trường Gia Phát ****185014 a01675317 12/29/2017 1:48:28 PM
Ngô hoàng nguyên ****888444 A0137608 12/14/2017 6:31:56 PM
Nguyễn Hùng Cường ****452866 A00954589 12/25/2017 4:21:19 PM
Nguyến Hoàng Long ****222823 A00093319 12/14/2017 1:14:37 PM
Trương Công Hưng ****788908 A00091997 12/14/2017 3:24:49 PM
nguyễn hữu nam ****3873739 A00085531 12/14/2017 11:38:21 AM
Nguyễn Phượng Vĩ ****940726 A00083270 12/31/2017 2:28:14 PM
Nguyễn Huy Bình ****689777 A00083142 12/14/2017 6:33:37 PM
Công ty TNHH Qui Nhân ****518189 A00072926 12/14/2017 10:27:44 AM
TRANG TRỌNG NGÂN ****299181 1262513307 12/14/2017 4:01:07 PM
Mai Mạnh Duy ****9316329 5080446/0454 12/14/2017 7:57:19 PM
Khuong Dai Nghia ****5776466 A00000642 12/14/2017 12:53:20 PM
Trần Thị Thủy Triều ****584503 0914584503 12/12/2017 2:30:22 PM
Huỳnh Đắc Hùng ****133557 dng21_8224 12/15/2017 11:39:31 PM
Nguyen Truong Giang ****089975 1114656 12/11/2017 8:43:53 AM
trần thanh thủy ****960233 1165738 12/4/2017 7:02:49 PM
Lê thiện hoàng ****404504 1267929 12/15/2017 12:11:33 PM
Tạ Ngọc Sự ****082608 ngocsu_gpon3 12/28/2017 7:55:57 AM
Ngô bảo toàn ****058468 650943.fb.07 12/30/2017 6:17:05 PM
dkg_727.582002.mh ****159363 dkg_727.582002.mh 12/1/2017 4:56:28 PM
ho van dom ****499333 0084022 12/5/2017 2:36:58 PM
Dương Thái Bảo ****450082 0071771 12/14/2017 1:22:49 PM
ngô trần bảo thy ****970126 0016008 12/5/2017 8:00:18 AM
phan bach hue ****414320 phanbachhuetlkm 12/4/2017 9:26:47 AM
Đỗ huy tính ****730872 dtp.0113549.hnu 12/4/2017 9:16:55 AM
Dang thi diem loan ****7609085 0110846 12/5/2017 3:24:28 PM
Nguyễn Văn Đẩu ****685814 vandaubt.fb.hcl 12/19/2017 6:23:59 PM
Huỳnh văn hải ****233960 A00416386 12/12/2017 2:39:21 PM
Nguyễn Văn Thành ****ễn Văn Thành thanh528bha.dtp 12/18/2017 10:30:00 AM
Phạm Tấn Thạnh ****7887079 dtp.0121022.tbh 12/18/2017 10:39:45 AM
đặng hữu khoa ****8266696 A00645211 12/14/2017 8:16:28 AM
Nguyễn Văn Thái Hòa ****4146147 A00644969 12/21/2017 4:08:55 PM
Page 3 of 11