banner chính layer-1
phản ánh chất lượng dịch vụ

Chọn nội dung phản ánh

Gửi

Thể lệ

- Thời gian chương trình: bắt đầu từ tháng 11/2017, kéo dài 3 tháng.
- Mỗi tháng có 1.000 giải thưởng trị giá 50.000d/giải được trao cho 1.000 khách hàng đầu tiên tham gia chương trình.
- Giải thưởng được trao bằng cách giảm trừ vào cước thuê bao/tháng của khách hàng.
- Nếu cước thuê bao/tháng < 50.000đ, giá trị gải thưởng = cước thuê bao/tháng.

Huy chương
icon huy chương

Danh sách nhận thưởng

Họ tên khách hàng Số điện thoại Tài khoản Ngày đăng ký tham gia
Huỳnh Thị Thanh Thủy ****630001 f197822.bdg 12/24/2017 2:25:14 PM
Nguyễn Tấn Luật ****568623 ltn122645.bdg 12/20/2017 8:39:41 AM
Lý Linh ****993087 - a Tuấn lylinh.bdg 12/4/2017 1:58:57 PM
Nguyễn Thị Hiền ****6411490-c thanh nth014408.bdg 12/4/2017 1:50:57 PM
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc ****26636.bdg ntm126636.bdg 12/14/2017 1:38:52 PM
Nguyễn Thị Thơm ****662390 ntt100527.bdg 12/24/2017 4:31:52 PM
Nguyễn Thị Vân Hà ****387738 ntvanha.bdg 12/24/2017 5:04:26 PM
NGUYỄN VĂN LẤN ****979723 - A LẤN nvl004203.bdg 12/4/2017 2:14:52 PM
Nguyễn Văn Rinh ****066050-c điệp nvr3588027.bdg 12/20/2017 8:25:54 AM
Cơ Sở Thiết Bị PCCC Kim Hằng ****781 - c Uyên pccc_kimhang.bdg 12/20/2017 8:30:54 AM
Phạm Thị Hoa ****126766-C HOA pth014079.bdg 12/4/2017 1:52:33 PM
Sửa Honda Thành Thảo ****547 suaxethanhthao 12/20/2017 8:27:36 AM
Trần Hà Ninh ****135887 thn016168.bdg 12/20/2017 8:20:55 AM
Trịnh Hữu Sử ****2059235 ths123924.bdg 12/27/2017 2:14:52 PM
Trần Ngọc Phương Quỳnh ****570751 tnpq022764.bdg 12/16/2017 4:01:20 PM
Đặng Văn Hiệp ****508288 Dangvanhiepbg 12/14/2017 12:41:54 PM
nguyễn văn trung ****209091 gptrung1990hh 12/12/2017 10:55:42 AM
Dương Quốc Anh ****4298067 thanhthttbg 12/12/2017 11:20:22 AM
Nguyễn Anh Dũng ****330691 Gplemaianhbg 12/14/2017 12:52:43 PM
Bùi Xuân Hùng ****531805 gpbuihung01ty 12/15/2017 8:02:28 AM
Nguyen phu duc ****956764 Chi3837962td 12/6/2017 4:14:09 PM
Nguyễn Mạnh Cường ****857333 cuong424563td 12/12/2017 12:22:14 PM
Nguyễn văn đức ****9909095 BNHA00914280 12/19/2017 8:14:04 PM
Hoàng Đức Anh ****3688817 anh445154qv 12/12/2017 4:18:44 PM
Mai Văn Long ****963582 0947963582 12/14/2017 5:12:41 PM
Nguyễn Anh Hào ****4629108 tiepvantd 12/20/2017 11:50:23 AM
Chu Văn Tươi ****196496 0965196496 12/21/2017 4:46:48 PM
Đỗ Trọng Đại ****682555 dotuan_bn 12/14/2017 10:31:15 PM
Công Ty TNHH YI BAO ****149289 yibao6007661bn 12/1/2017 7:58:29 AM
Nguyễn văn xuân ****6813992 xuan6530058tt 12/9/2017 8:13:37 PM
Ngô Quang Vũ ****6039855 vu6208283td 12/12/2017 6:29:01 PM
Mẫn Bá Thập ****352656 thap6405720yp 12/1/2017 8:45:34 AM
Trịnh Thị Yến ****006124 thao3785651tt 12/9/2017 8:27:17 PM
Nguyễn văn dự ****422503 Du3412691bn 12/7/2017 10:05:39 PM
Trương Văn Thi ****523601 fiber_truongduy_b17 12/9/2017 11:19:07 PM
Phan Minh Thien ****478198 fiber_minhthien_pmy 12/14/2017 10:11:51 PM
Lê Tấn Đạt ****8165795 tandat_ptc 12/23/2017 6:43:04 AM
Lê Thị Ngọc Trâm ****4055034 ngoctram_tty 12/15/2017 7:11:17 AM
Trần Thanh Trọng ****664107 thanhlong_ttu 12/12/2017 1:45:49 PM
Bùi Thị Minh Nguyệt ****445774 gnguyetfht 12/1/2017 5:43:01 PM
Nguyễn Văn An ****539567 nvan_lvl 12/21/2017 1:08:09 PM
Bùi Trọng Tín ****6883232 bttin_ftththd 12/14/2017 1:08:48 PM
Lê Thanh Bình ****987909 ltbinhtvt 12/20/2017 9:31:48 AM
UBND Xã Tân Hưng Tây ****7581719 ubndxthtftththtcmu 12/8/2017 2:45:51 PM
Quách Văn Điệp ****955995 vandiep_nh 12/14/2017 1:32:23 PM
Trần Quốc Nguyễn. ****346456 trqnguyenwifi_p9 12/14/2017 1:04:22 PM
Nguyễn Văn An ****539567 nvan_lvl 12/12/2017 10:30:30 PM
Nguyễn Thị Thanh Hòa ****070089 001175961MEN 12/15/2017 11:34:13 AM
Nguyễn thị yến ****557954 0946557954 12/11/2017 6:14:25 PM
Trương Quang Trung ****198199 trunglanh_dbn 12/2/2017 10:06:49 AM
Page 2 of 11