banner chính layer-1
phản ánh chất lượng dịch vụ

Chọn nội dung phản ánh

Gửi

Thể lệ

- Thời gian chương trình: bắt đầu từ tháng 11/2017, kéo dài 3 tháng.
- Mỗi tháng có 1.000 giải thưởng trị giá 50.000d/giải được trao cho 1.000 khách hàng đầu tiên tham gia chương trình.
- Giải thưởng được trao bằng cách giảm trừ vào cước thuê bao/tháng của khách hàng.
- Nếu cước thuê bao/tháng < 50.000đ, giá trị gải thưởng = cước thuê bao/tháng.

Huy chương
icon huy chương

Danh sách nhận thưởng

Họ tên khách hàng Số điện thoại Tài khoản Ngày đăng ký tham gia
Lê Chí Phúc ****65868 ftthlcphucgl 12/1/2017 7:34:43 AM
Trạm Kiễm Lâm Khu Vực HồngThuỹ Thuộc H K L Khu Bão Tồn Thiên Nhiên đa K Rông ****92444 ftthkiemlamtrt 12/1/2017 7:20:46 AM
Nguyễn Hữu Hùng ****91210 ftthhung51htg 12/1/2017 7:45:34 AM
Hoàng Thị Loan ****64358 ftthhtloanglh 12/1/2017 7:28:30 AM
Hồ Thị Lành ****24034 ftthhtlanhgl 12/1/2017 7:42:49 AM
Hoàng Hữu Chiến ****987700 ftthhhchien 12/1/2017 7:18:44 AM
Hoàng Đình Hùng ****07117 ftthhdhunggqg 12/1/2017 7:17:49 AM
Nguyễn Văn Vượng ****704456 ftthe2h.lvvuong 12/1/2017 7:50:01 AM
Doãn Nguyễn Thắng ****102201 ftthe2h.dnthang 12/14/2017 11:26:51 PM
Đinh Trọng Quân ****58456 ftthdtquanks 12/1/2017 7:46:35 AM
Lê Thanh Hóa ****972414 196381 12/15/2017 9:39:33 AM
Lê Thị Hải Vân ****563538 948444035 ftthlthvanks 12/1/2017 7:25:39 AM
ha van toan ****678534 nth1245fttx 12/28/2017 4:42:20 PM
Đới văn hoàn ****413045 Nth1923fttx 12/5/2017 3:39:18 PM
Nguyễn Quang Lợi ****958342 nth917fttx 12/10/2017 10:30:50 AM
Nguyễn thị tuyết ****689200 Thituyet49.fb.tha 12/10/2017 11:28:29 AM
Nguyễn Đức Phúc ****787772 ttth1357900fttx 12/13/2017 5:54:20 PM
Tran KIẾN TRÚC ****862568 atxa010308 12/23/2017 1:28:15 AM
Trần Thị Huỳnh Anh ****217416 atxa020376 12/21/2017 2:33:44 PM
Nguyễn Thuận Phát ****699919 tnh-20-0011246 12/14/2017 10:36:07 AM
Huỳnh văn sơn ****973110 fttx.vanson414 12/4/2017 10:24:15 AM
Nguyễn Khắc Huy ****839551 fttx.khachuy1990 12/14/2017 12:02:28 PM
Trieu Xuan Hoa ****550007 xuanhoadq 12/14/2017 11:28:53 AM
Nguyễn Hậu ****3861305 hoahausc 12/16/2017 9:58:17 PM
Giàng Hùng Hải ****432144 577643 12/15/2017 4:24:33 PM
trần mạnh hùng ****933588 tmhung2_tq 12/6/2017 1:47:11 PM
Nguyễn Đặng Minh Hoàng ****9506597 minhhoang-fb 12/12/2017 7:46:10 AM
Công Ty TNHH Dịch Vụ COMPA ****523068 dichvucompa 12/14/2017 4:29:15 PM
Trần Thiên Phúc ****700127 fiberphuc84br 12/14/2017 2:54:32 PM
Trần Đức Trọng ****778370 fibertrongltn88 12/14/2017 2:26:48 PM
Nguyễn Minh Nhật ****6610352 minhnhatpmtt2 12/14/2017 2:55:48 PM
Nguyễn Đức Thuận ****3815408 - 0937602719 nghia1992vt 12/12/2017 12:07:55 PM
Phạm Thị Phượng ****383983 phuong160vt 12/15/2017 7:46:40 AM
Phạm Thị Hồng Tám ****581541 hongtam2010vt 12/15/2017 7:33:56 PM
Nguyễn Thị Tuyết Mơ ****666235 fibermomx 12/12/2017 11:03:35 PM
Đỗ Chung Kiên ****281155 chungkien16vt 12/15/2017 8:16:06 AM
Nguyễn Văn Thiện ****832141 fiberthien 12/9/2017 8:20:59 PM
Page 11 of 11