banner chính layer-1
phản ánh chất lượng dịch vụ

Chọn nội dung phản ánh

Gửi

Thể lệ

- Thời gian chương trình: bắt đầu từ tháng 11/2017, kéo dài 3 tháng.
- Mỗi tháng có 1.000 giải thưởng trị giá 50.000d/giải được trao cho 1.000 khách hàng đầu tiên tham gia chương trình.
- Giải thưởng được trao bằng cách giảm trừ vào cước thuê bao/tháng của khách hàng.
- Nếu cước thuê bao/tháng < 50.000đ, giá trị gải thưởng = cước thuê bao/tháng.

Huy chương
icon huy chương

Danh sách nhận thưởng

Họ tên khách hàng Số điện thoại Tài khoản Ngày đăng ký tham gia
Nguyễn Việt Dũng ****030308 ndh_gpon7021032 12/14/2017 5:35:57 PM
Trần Hữu Điệp ****842164 ndh_gpon7073120 12/2/2017 11:10:11 AM
Nguyễn Quốc Uy ****870862 xtg_adsl3752669 12/2/2017 11:13:57 AM
Đặng Ngọc Dư ****133399 tranthiha55th 12/2/2017 11:05:47 AM
lê đình chung ****112228 ndha00105523 12/19/2017 9:59:19 AM
Trần Thị Bích ****642355 ndh_gpon7642355 12/2/2017 11:11:27 AM
Hoàng Tuấn Cường ****3500998 ndh_gpon7079590 12/2/2017 1:01:30 PM
Nguyễn Đức Tuyên ****680555 ductuyen 12/14/2017 7:42:38 AM
Phan Trung Dũng ****011971 ptdung8_pto 12/30/2017 4:41:53 PM
Nguyễn Đăng Lâm ****08188 ftth_ndlam_pnpto 12/13/2017 9:10:25 PM
Hoàng Quốc Đạt ****234666 dathq54fbqbh 12/10/2017 10:42:23 AM
Hoàng anh tuấn ****353757 hatuanltqbh 12/14/2017 1:24:32 PM
Nguyễn Thu Anh ****080868 fthhl-thuanhnguyen 12/20/2017 2:40:39 PM
Công Ty TNHH VSIP Quảng Ngãi ****929003 vsipcnr 12/14/2017 10:11:12 PM
Nguyễn lý minh trinh ****158119 trinh170.fb.qni 12/23/2017 11:07:04 AM
Nguyễn Thị Kim Ánh ****2987658 cfbdongdh_ftth 12/19/2017 2:04:26 PM
Lê Bá Tam ****232334 A01327526 12/10/2017 12:07:26 AM
Trần Hùng ****355851 tranhungtn_nt 12/15/2017 1:16:21 PM
Trần Hùng ****355851 tranhungtn_ftth/945508 12/23/2017 8:18:57 PM
Lê quyết thắng ****986987 Quyetthangocb-ftth 12/8/2017 9:40:06 PM
Phạm Thị Ngọc Ánh ****550188 Loại 12/2/2017 8:30:42 AM
Lương Đức tấn ****666430 Loại 12/6/2017 11:01:03 PM
văn công phương ****8507080 801906 12/14/2017 10:44:12 PM
Phan Đức Hùng ****310843 hungt514dtn 12/15/2017 8:32:31 PM
Lê Thị Tuyết ****93557 ftthlttuyetgqg 12/1/2017 7:13:50 AM
Lê Văn Thông ****69559 ftthlvthonggqg 12/1/2017 7:26:41 AM
Nguyễn Bình Minh ****00622 ftthnbminhkp6 12/1/2017 7:36:12 AM
Nguyễn Khắc Phong ****86816 ftthnkphongdmu1 12/1/2017 7:31:45 AM
Ngô Quang Đức ****79490 0905338626 ftthnqduckp6 12/1/2017 7:30:59 AM
Trần Thị Liên Phy ****57556 ftthphy109 12/1/2017 7:16:37 AM
Phạm Tiến Dũng ****54135 ftthptdungtlp 12/1/2017 7:19:37 AM
Phan Thị Thuỷ ****091885 ftthptthuyttg 12/1/2017 7:47:33 AM
Võ Mạnh Quang ****17027 ftthquanghq 12/1/2017 7:27:32 AM
Trần Thị Hoài ****063028 ftththihoaivgg 12/1/2017 7:29:46 AM
Nguyễn Thị Thuỷ ****11787 ftthtthuylb 12/1/2017 7:22:35 AM
Võ Hoài Nam ****06456 hoainam83.fb.qti 12/1/2017 7:48:30 AM
Hoàng Ngọc Vũ ****28323 915066752 ngocvu46.fb.qti 12/1/2017 7:37:54 AM
Nguyễn ánh ****198279 nguyenanh.fb.qti 12/1/2017 7:33:50 AM
Lê Văn Quảng ****30047 quang1qti 12/1/2017 7:32:57 AM
Trương Quang Phương ****128555 quangphuong0817.fb.qti 12/1/2017 7:24:44 AM
Trần Quốc Khánh ****85388 964724777 quockhanh16.fb.qti 12/1/2017 7:39:55 AM
Nguyễn Thanh Trung ****857772 (TBYC đổi mật khẩu ) thanhtrung83.fb.qti 12/1/2017 7:38:58 AM
Trương Thị Trang ****20345 thuyhoai.fb.qti 12/1/2017 7:44:28 AM
Nguyễn Trí Thích ****97359 trithichhvn 12/1/2017 7:15:02 AM
Lê Văn Phước ****42132 vanphuochtn 12/1/2017 7:21:32 AM
Lê Văn Quýt ****67789 vanquyt.fb.qti 12/1/2017 7:37:05 AM
Lê Văn Tình ****01969 vantinh7.fb.qti 12/1/2017 7:49:12 AM
Lê Thiên Thuận ****79678 ftthltthuanbcv 12/1/2017 7:23:30 AM
Lê Thị Như Hằng ****760782 ftthltnhangthp 12/1/2017 7:41:19 AM
Đoàn Thị Phương Tâm ****32466 xuanan001.fb.qti 12/1/2017 7:35:31 AM
Page 10 of 11