• Gói Fiber VIP:
 • Fiber 30
  Tốc độ tối đa trong nước: 16Mbps
  Tốc độ tối đa trong nước: 10Mbps
 • Fiber 50
  Tốc độ tối đa trong nước: 26Mbps
  Tốc độ tối đa trong nước: 15Mbps
Quy định tốc độ
 • Tốc độ tối đa trong nước
 • 30Mbps
 • 50Mbps
 • Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa
 • 14.7Mbps
 • 20Mbps
 • Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu
 • 768Kbps
 • 1.280Kbps
 • Địa chỉ IP
 • Động
 • Động
 • Dịch vụ cộng thêm
 • 1 năm gói Fsecure 1 thiết bị
 • 1 năm gói Fsecure 1 thiết bị
Giá các gói cước (đồng/thuê bao) (chưa VAT)
 • Gói Hàng tháng
 • 349.000
 • 789.000
 • Gói 06 tháng
 • 1.884.000
 • 4.260.000
 • Gói 09 tháng
 • 2.669.000
 • 6.035.000
 • Gói 12 tháng
 • 3.350.000
 • 7.574.000
 • Gói 18 tháng
 • 4.711.000
 • 10.651.000
 • Gói 24 tháng
 • 5.863.000
 • 13.255.000