• Gói
  Toàn Quốc
 • Fiber 16
  Tốc độ tối đa trong nước: 16Mbps
  Tốc độ tối đa trong nước: 08Mbps
 • Fiber 20
  Tốc độ tối đa trong nước: 20Mbps
  Tốc độ tối đa trong nước: 10Mbps
 • Fiber 30
  Tốc độ tối đa trong nước: 30Mbps
  Tốc độ tối đa trong nước: 14,7Mbps
 • Fiber 40
  Tốc độ tối đa trong nước: 40Mbps
  Tốc độ tối đa trong nước: 18Mbps
 • Fiber NET
  Tốc độ tối đa trong nước: 60Mbps
  Tốc độ tối đa trong nước: 22,8Mbps
Quy định tốc độ
 • Tốc độ tối đa trong nước
 • 16Mbps
 • 20Mbps
 • 30Mbps
 • 40Mbps
 • 60Mbps
 • Tốc độ truy nhập quốc tế tối đa
 • 8Mbps
 • 10Mbps
 • 14,7Mbps
 • 18Mbps
 • 22,8Mbps
 • Tốc độ cam kết tốc độ quốc tế tối thiểu
 • Không
 • 512Kbps
 • 512Kbps
 • 512Kbps
 • 1Mbps
 • Địa chỉ IP
 • Động
 • Động
 • Động
 • Động
 • Tĩnh
 • Dịch vụ cộng thêm
 • 1 năm gói Fsecure 1Tbi
 • 1 năm gói Fsecure 1Tbi
 • 1 năm gói Fsecure 1Tbi
 • 1 năm gói Fsecure 1Tbi
 • 1 năm gói Fsecure 1Tbi
Giá các gói cước (đồng/thuê bao) (chưa VAT)
 • Gói Hàng tháng
 • 170.000
 • 190.000
 • 230.000
 • 340.000
 • 800.000
 • Gói 03 tháng
 • 459.000
 • 513.000
 • 621.000
 • 918.000
 • 2.160.000
 • Gói 06 tháng
 • 856.800
 • 957.600
 • 1.159.200
 • 1.713.600
 • 4.032.000
 • Gói 12 tháng
 • 1.632.000
 • 1.824.000
 • 2.208.000
 • 3.264.000
 • 7.680.000
Lưu ý: Gói cước 16M không áp dụng tại các quận của TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.